IRPEX s.r.o.

Spoločnosť  IRPEX spol. s r.o.

IRPEX spol. s r.o.  je stavebná spoločnosť vykonávajúca inžiniersku, priemyslovú a bytovú výstavbu od roku 1991. Od založenia spoločnosti firma vykonávala  výstavbu rodinných domov a zároveň pracovala ako subkontraktor pre hlavných dodávateľov výstavby diaľnic v SR.

Popri stavebnej činnosti v SR firma pracovala ako subkontraktor pre viaceré stavebné firmy v SRN napr. Heberger Bau GmbH Schifferstadt, Feldmann GmbH Trier, Xaver Riebel GmbH Mindelheim, Walter Bau AG a Wollf und Mueller GmbH Stuttgart. Subdodávateľské zmluvy boli podpísané na dodávky tesárskych, železiarskych a betonárskych prác na výstavbe veľkých priemyselných stavieb v Stuttgarte a Fuerte. Ďalšie zmluvy sa týkali dodávky murárskych, tesárskych, železiarskych a betonárskych prác na výstavbe komplexov bytových domov v Hamburgu, Ahrensburgu, Mindelhieme a študenského internátu v Trieri. вилюта